Hướng dẫn cho phép Pop-up để thanh toán khi mua bảo hiểm với MacOS và iOS

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cho phép Pop-up trên trình duyệt Safari để thanh toán khi mua sản phẩm bảo hiểm tại Insurtech.

A. Trên hệ điều hành iOS (thiết bị iPhone, iPad):

Từ màn hình chính (Home screen) của iOS, chọn mục “Settings“ (cài đặt):

err

Trong Menu Settings, cuộn xuống phía dưới tìm và chọn mục “Safari” để thực hiện các cài đặt cho trình duyệt Safari:

err

Chú ý phần “Block Pop-ups”: Nếu đang ở trạng thái màu xanh như hình (chế độ “On”) thì trình duyệt Safari đang chặn (block) các pop-ups và không cho phép hiển thị nên người dùng sẽ không thể mở được một số pop-up.

err

Vui lòng chuyển sang chế độ “Off” (trạng thái không còn màu xanh, như hình kèm theo) để trình duyệt Safari cho phép (không block) các pop-up nữa.

err

Bây giờ, trình duyệt Safari đã cho phép hiển thị Pop-ups và chúng ta đã có thể thanh toán khi mua các sản phẩm bảo hiểm.

B. Trên hệ điều hành MacOS (thiết bị Macbook, iMac):

1. Mở trình duyệt Safari, Chọn menu “Safari” > “Preferences“, sau đó chọn mục “Websites” tại thanh Taskbar trên cùng.

err

2. Tiếp theo, chọn mục “Pop-up Windows” bên menu phía trái.

err

3. Thay đổi mục “When visiting other websites” ở góc phải phía dưới có các tùy chọn:

Block and Notify: Trình duyệt Safari sẽ chặn các pop-up và thông báo cho người dùng biết khi có pop-up bị chặn.

Block: Trình duyệt Safari thực hiện chặn pop-up và không thông báo cho người dùng biết.

Allow: Cho phép hiển thị các pop-up -> vui lòng chọn tùy chọn này để sử dụng được pop-up cho việc thanh toán khi mua sản phẩm bảo hiểm.

4. Cuối cùng, vui lòng Thoát (Quit) trình duyệt Safari và mở lại để các Settings mới được áp dụng.

5. Bây giờ, chúng ta có thể thanh toán khi mua các sản phẩm bảo hiểm tại Insurtech.

0283.9950.724